ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

AGIA SOTIRA (2) AGIA SOTIRA (3)

Η εκκλησία της Αγ. Σωτήρας όπως την αποκαλούν οι κάτοικοι έχει κτισθεί στα μέσα του περασμένου αιώνα από τον Νικ. Λουντζη. Στο ιερό του Ναού βρίσκεται ανάβαθο πηγάδι με αρκετό νερό. Στο προαύλιό της ανάβλυζε άλλοτε άθφονο νερό που έτρεχε προς το εκεί μικρό ρέμα.