ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

EVAGELISTRIA (3) EVAGELISTRIA

Η Βαγγελίστρα όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι βρίσκεται λίγες δεκάδες μέτρα στα β. του πηγαδιού του Κόκλα. Η χρονολογία ανεγέρσεώς της είναι ακαθόριστη. Την έχει ανεγείρει κάποια πρόγονος των Παπασπύρου , η Κωνσταντινιά. Διάλεξε δύο δικά της χωράφια και μέσα σε αυτά έκτισε την Ευαγγελίστρια και τον Αγ. Παντελεήνονα ύστερα από τάμα. Σύμφωνα με όλες τις αφηγήσεις πρέπει να δεχθούμε ότι η εκκλησία χτίστηκε αμέσως μετά την Επανάσταση ή τουλάχιστον στα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας.