Διακιολογιτικά για την Βάπτιση

1.     Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως του παιδιού.

2.     Δελτία Αστυνομικών Ταυτοτήτων των γονέων.

3.     Εάν οι γονείς κατοικούν σε άλλη ενορία , απαιτείται μεταβίβαση βαπτίσεως από τον εφημέριο τους.

4.     Σε περίπτωση απουσίας από την βάπτιση  ενός εκ των δυο γονέων, απαιτείται για την ονοματοδοσία έγγραφη συγκατάθεσή του, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του.

 

Μετά την βάπτιση, ο ιερεύς θα εκδώσει ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ , την οποία οι γονείς πρέπει να καταθέσουν στο Ληξιαρχείο του Δήμου γεννήσεως του παιδιού, εντός 90 ημερών, προς αποφυγή διοικητικού προστίμου.